Bouw en onderhoud

 • Saneringsprogramma Wet geluidhinder Provincialeweg N 327/Rijksstraatweg Geldermalsen

  Stukken liggen ter inzage. Reageren kan tot en met 13 oktober 2016.

 • Dorpsplannen

  De gemeente Geldermalsen heeft het ontwikkelen van dorpsplannen hoog op de agenda staan.

 • Tricht - spoorverbreding

  en geluidschermen

 • Buitengebied - Nieuwe Hollandse Waterlinie

  12 augustus 2015, pdf, 1MB
 • Geldermalsen - Onderhoud Willem de Zwijgerweg

  Lees meer over de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerweg in Geldermalsen, gepland in het voorjaar van 2016.

 • MCD Beesd

  Bouwbedrijf J.C. van Kessel is begonnen met de uitbreiding van de MCD supermarkt op het Dorpsplein in Beesd en de nieuwbouw. na afronding van de bouwwerkzaamheden gaat de gemeente aan de slag met het herinrichten van het Dorpsplein

 • Nieuwbouw Lingehof Beesd

  Het huidige 'Lingehof'gaat plaatsmaken voor een nieuw zorgcentrum. Waarom moet dat? Wat gaat dat betekenen voor de huidige bewoners en voor de directe omgeving? Op deze plaats verzamelen we alle informatie. In een later stadium vindt u hier ook de informatie van de aannemer.

 • Bomen kappen 2017

  De gemeente heeft haar bomen laten controleren op veiligheid en beheer (VTA controle). Uit deze controle blijkt, dat een aantal bomen het einde van hun levensduur hebben bereikt of om een andere reden gekapt moeten worden. Ook worden op verzoek van bewoners enkele bomen gekapt (overmatige overlast of andere zwaarwegende redenen). De bomen worden gekapt in de periode van week 8 t/m week 13 met inachtneming van de Flora en Fauna wetgeving.