Steenvliet in Geldermalsen: niet zwemmen

Let op: ga niet in het water van de Steenvliet. De concentratie van de blauwalg bacterie is groot en daardoor giftig voor mens en dier.

De Steenvliet in Geldermalsen is geen officieel zwemwater en staat om deze reden niet onder controle van de provincie Gelderland. Gemeente Geldermalsen controleert de plas wekelijks op waterkwaliteit.

Let op: ga niet in het water van de Steenvliet

Onderzoek geeft aan dat er een sterk verhoogde concentratie blauwalg aanwezig is. Er zijn veel gifstoffen (toxines) in het water.

Er is een groot risico voor de gezondheid van mens en dier. Ga niet in het water in de Steenvliet wegens gezondheidsrisico’s. We zetten de waterplas af met een lint.  Er is verhoogde kans op het oplopen van huidirritatie en/of maag-/darmklachten. Het betreden van het water in de Steenvliet is geheel op eigen risico. (bijgewerkt 14 augustus)

Voor officiële zwemwateren gaat u naar www.zwemwater.nl

Provincie informeert

Tijdens het badseizoen (1 mei tot 1 oktober) informeren de provincies u over de kwaliteit van het water op de officiële zwemwaterlocaties . Op de website www.zwemwater.nl vindt u steeds de actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater.

Mogelijke meldingen zijn:

  • waarschuwing (zwemmen mag, mogelijk risico voor de gezondheid)
  • negatief zwemadvies (niet zwemmen, risico voor de gezondheid)
  • zwemverbod (zwemmen verboden, groot risico voor de gezondheid)

Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is.

Buiten het badseizoen wordt het zwemwater niet onderzocht. Als u buiten het seizoen het water in gaat, moet u zelf bepalen of dit verantwoord is.