Leefbaarheidbudget

Ook in onze gemeente worden inwoners steeds meer gestimuleerd eigen initiatief te nemen waar het gaat om behoud en versterking van de leefbaarheid in hun directe woonomgeving. Er zijn al aardig wat voorbeelden te noemen waar een enthousiaste groep mensen geheel op eigen kracht erg leuke en succesvolle projecten heeft gerealiseerd. Soms heeft een initiatief wat steun in de rug nodig, de ene keer in praktische zin, de andere keer financieel. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een Leefbaarheidbudget beschikbaar waarop desgewenst een beroep kan worden gedaan.

De omvang van het budget is beperkt en om voor een bijdrage in aanmerking te komen moeten initiatieven voldoen aan een aantal spelregels.