Zorg en welzijn

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving.

 • Het Kernteam

  Hebt u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Neem dan contact op met het Kernteam.

 • Jeugdzorg

  De Jeugdwet is een wet die de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 regelt. De gemeente voert de Jeugdwet uit.

 • Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad voor het sociaal domein heeft tot taak het college van B&W gevraagd en ongevraagd te informeren en adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein.

 • Minimaregelingen