Starterslening

Scroll naar

Wat u moet weten

 • De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek.
 • De rente staat 15 jaar vast. 
 • U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar.
 • De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.
 • In de gemeente Geldermalsen geldt deze regeling voor alle koopwoningen.
 • U vraagt de Starterslening aan bij de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). De SVn verstrekt de Starterslening namens de gemeente.
 • De gemeente heeft voor het verstrekken van startersleningen jaarlijks een gelimiteerd budget beschikbaar. U kunt een starterslening krijgen zolang er budget is. Kortom: op is op.
 • Informeer eerst bij de gemeente of u voor de Starterslening in aanmerking komt. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Als u in aanmerking komt, dan krijgt u de aanvraagset toegestuurd. Daarna verloopt de toetsing en het verstrekken van de lening via Svn.

Voorwaarden

 • Het is uw eerste koopwoning
 • Uw hypotheek valt onder de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
 • De hoofdkostwinnaar is maximaal 30 jaar oud op de datum van ontvangst aanvraag Starterslening
 • De hoogte van de Starterslening is maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van 35.000 euro
 • De aanvrager moet de woning, waarvoor de Starterslening wordt verstrekt, zelf gaan bewonen
 • De maximale verwervingskosten (de koopsom inclusief kosten koper) mogen niet hoger zijn dan 259.700 euro.
 • De uitgebreide voorwaarden vindt u op www.svn.nl.