Wel of geen vergunning nodig?

Scroll naar

Wat u moet weten

Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningvrije bouwwerken en heeft u geen vergunning voor uw bouwactiviteiten nodig. Dit kunt u controleren door de vergunningencheck op het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en -werkzaamheden in en ziet vervolgens of u wel of niet vergunningplichtig of meldingplichtig bent.

Bouwbesluit en burenrecht

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort. Het bouwbesluit wordt uitgevoerd door Omgevingsdienst Rivierenland. Heeft u vragen of wilt u weten wat het bouwbesluit zegt over een specifiek punt? Bel dan met Omgevingsdienst Rivierenland
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan. De gemeente heeft hierin geen rol.

Bijzonderheden

Gaat u een monument verbouwen?

Bij het verbouwen van een monument is vooroverleg met de ODR altijd raadzaam. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument is gratis.

Aanvraag

Check of u een vergunning nodig heeft bij het omgevingsloket: Vergunningcheck OLO