Bouw en verbouw

Alles over het bouwen, verbouwen, verhuren en wonen in de gemeente Geldermalsen.

 • Groen- en reststroken aanvragen

  Als er naast uw woning, tuin of land een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u deze onder bepaalde voorwaarden kopen.

 • Bodembeheer

  Aan welke normen moet de bodemkwaliteit moet voldoen, welke eisen zijn er aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden en welke eisen zijn er aan de kwaliteit en integriteit van de uitvoerders van die werkzaamheden?

 • Nieuwe huisnummering aanvragen

  Wilt u een nieuwe woning bouwen of een pand opsplitsen? Vraag dan een huisnummer aan.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Wilt u een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Vergunningvrij bouwen en verbouwen

  Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Maar soms heeft u geen vergunning nodig.

 • Het energieloket

  Hoeveel geeft u uit aan energie? Waar kunt u besparen? En welke investering is dan het beste? Bekijk de mogelijkheden in Rivierenland in het Energieloket: een digitaal loket voor al uw vragen over energiebesparing en -opwekking.

 • Watervergunning

  Wilt u water onttrekken aan de grond of water lozen? Dan heeft u een watervergunning nodig. Een watervergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket Online (OLO).

 • Start en gereed melden bouw

  Voor het melden van de start van verschillende fasen bij een bouw.

 • Data mandaatvergadering en commissievergadering 2017

 • Handhaving

  Handhaving van verleende vergunningen.

 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

 • Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

  De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.