Omgevingsvergunning

Scroll naar

Wat u moet weten

 • De omgevingsvergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.
 • In de meeste gevallen hoeft u dus maar één vergunning aan te vragen. Dit bespaart tijd en geld.
 • Het is niet verplicht om alle vergunningen in één omgevingsvergunning aan te vragen.
 • U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online (OLO).
 • U kunt een vooroverleg op het gemeentehuis aanvragen.Dit overleg heeft geen formele status maak kan u helpen te bepalen welke vergunningen nodig zijn. Bij complexere projecten kan zo'n overleg voor u en de gemeente lonend zijn. In het Omgevingsloket Online kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van het vooroverleg.
 • Doe altijd eerst de vergunningcheck op het Omgevingsloket Online en kijk of u wel een vergunning nodig hebt. Het kan ook zijn dat een melding voldoende is of dat er helemaal geen melding of vergunning nodig is.
 • Een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket Online is ook nodig bij de volgende werkzaamheden: (Doe altijd eerst een vergunningcheck)
  • Asbestverwijdering
  • In gebruikname van een nieuw gebouw
  • In- en uitrit aanleggen
  • Het plaatsen van grote voorwerpen rondom uw huis, zoals: kraan(wagen), afrastering, hoogwerker, wegafzetting, wegafsluiting, schutting, (bouw)keet, bouwmateriaal, container, steiger en/of alarminstallatie,
  • Lozen van afvalstoffen op de riolering

Check het bestemmingsplan

Hebt u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig? Dan moet uw plan in sommige gevallen nog wel in het bestemmingsplan passen. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. U vindt de bestemmingsplannen van Geldermalsen op Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Past uw bouwplan in het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen zonder vergunning bouwen.
 • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan hebt u alsnog een vergunning nodig

Beslistermijn

 • Bij eenvoudige aanvragen: De gemeente laat binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend
 • Bij complexere aanvragen: De gemeente laat binnen 26 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Die termijn mag met maximaal 6 weken verlengd worden. Bij complexe aanvragen kan de vergunning niet van rechtswege worden verleend.

Kosten

 • De kosten van de omgevingsvergunning hangen af van de totale bouwkosten.
 • De kosten van het vooroverleg worden in mindering gebracht op de kosten van de aanvraag van de omgevingsvergunning.
 • Wanneer er bijvoorbeeld advies moet worden gevraagd bij derden, kunnen er nog andere kosten bij komen.
 • Voor een specifieke berekening van de kosten voor uw vergunningsaanvraag, kunt u terecht bij het Klantencontactcentrum (0345) 58 66 11

Aanvraag

 • Stap 1: U dient uw aanvraag in bij de gemeente via het Omgevingsloket Online.
 • Stap 2: De gemeente publiceert de aanvraag in het Nieuwsblad Geldermalsen en op de website.
 • Stap 3: De aanvraag wordt gecontroleerd op ontbrekende stukken. Als de aanvraag niet compleet is, wordt u geïnformeerd binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren. De tijd die u hiervoor nodig heeft, wordt bij de beslistermijn van 8 weken opgeteld.
 • Stap 4: De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en bekijkt of het voldoet aan de wettelijke eisen. Gaat u bouwen, dan wordt de aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit.
 • Stap 5: De gemeente laat binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. Heeft u een ingewikkeld project, dan kan de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd worden.
 • Stap 6: De gemeente publiceert de beschikking op uw vergunning in het Nieuwsblad Geldermalsen en op de website. Belanghebbenden hebben dan maximaal 6 weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.