Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Voorwaarden

Deze subsidieregeling is vanaf 4 januari 2016 voor inwoners, bedrijven en scholen (mits zij een kvk nummer hebben en eigenaar zijn van de investering).

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

 

Bijzonderheden

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

bron: website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland