Melden aan de gemeente

 • Meteen melden

  Losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, ongedierte, zwerfvuil, vernielingen.

 • Ongedierte melden

  Muizen- en rattenplagen, insecten of wespennesten.

 • Melden onnodige regels en vergunningen

  We kijken opnieuw naar nut, noodzaak, actualiteit en kwaliteit van gemeentelijke regels, vergunningen een aanvraagformulieren. Heeft u opmerkingen of suggesties hierover? Zijn er regels of vergunningen die naar uw overbodig zijn? Geef dit dan door via dit formulier.

 • Rioolverstopping

  Als het riool in de gemeentegrond verstopt is.

 • MijnGemeente app

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Als u iets verloren of gevonden heeft.

 • Noodgeval? Bel 06 – 53 32 08 29

  Alleen voor calamiteiten buiten kantoortijden

 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

  U kunt bij de gemeente een verzoek om informatie uit documenten indienen. Dit is een zogenaamd Wob-verzoek.

 • Discriminatie

  wordt u gediscrimineerd? Meld het!

 • Rechten van inwoners

  De gemeente Geldermalsen gaat veilig en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Toch kan het voorkomen dat u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens of dat u het ergens niet mee eens bent. Hier wordt beschreven welke rechten u vanaf 25 mei 2018 heeft volgens de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).