Verhuizen

Scroll naar

Wat u moet weten

 • Geef de verhuizing binnen 4 weken voordat u gaat verhuizen of uiterlijk 5 dagen na de verhuizing door aan de gemeente.
 • Als u voor de verhuizing de aangifte doet, kunt u zelf de verhuisdatum bepalen. Doet u dit na de verhuizing, dan zal de aangiftedatum als verhuisdatum geregistreerd worden.
 • Als u helemaal geen aangifte doet van de verhuizing, dan stelt de gemeente een onderzoek is om uw adres te achterhalen.
 • Als dit onderzoek geen resultaat oplevert, wordt u uit de gemeente uitgeschreven. Hierdoor heeft u niet langer recht op voorzieningen als een uitkering of huurtoeslag.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Geef de wijziging dan door bij de nieuwe gemeente.
 • De gemeente geeft uw verhuizing door aan de instanties die zijn aangesloten op de basisregistratie personen (BRP).

Wie kan uw verhuizing doorgeven?

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is

Kosten

Het doorgeven van uw verhuizing is gratis.

Aanvraag

Bij het doorgeven van uw verhuizing, houd het volgende bij de hand:

 • Een geldig identiteitsbewijs

Tips

Kijk op de website van Avri hoe u een afvalcontainer regelt.

Afvalcontainer regelen