Afschrift Burgerlijke stand

Scroll naar

Let op

Gemeente Geldermalsen wordt per 1 januari 2019 gemeente West Betuwe. Dat betekent wat voor onze diensten en service voor u in de laatste weken van het jaar.

Op woensdag 19 december is het de laatste mogelijkheid in 2018 om een afschrift burgelijke stand te bestellen via de website van uw gemeente. U krijgt dit product via de post. Wij versturen het uiterlijk vrijdag 21 december naar u.
Tot vrijdag 21 december kunt u tot 12.00 uur een afschrift aanvragen in het gemeentehuis van uw gemeente. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken en u kunt het product meteen meenemen.

Wat u moet weten

 • Een akte is een officieel document. In zo'n akte heeft de gemeente een belangrijke gebeurtenis in uw leven vastgelegd: een geboorteakte, huwelijksakte, partnerschapsakte, echtscheidingsakte, akte beëindiging partnerschap of overlijdensakte.
 • Deze aktes blijven altijd in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 • Dit afschrift is een kopie van de akte.
 • Dit afschrift  kunt u aanvragen voor uzelf, voor uzelf en uw partner, voor uw (meerderjarige) kind of voor iemand anders die u heeft gemachtigd.
 • Geef goed aan waarvoor u het afschrift nodig hebt en wat erop moet staan. Bijvoorbeeld gegevens van uw geboorte of huwelijk. Dan maakt de gemeente een afschrift met de juiste gegevens erop.
 • U kunt ook een internationaal afschrift aanvragen: talen Frans/Duits/Engels of Spaans/Italiaans/Turks.
 • Hebt u een bewijs nodig dat u in Gemeente Geldermalsen woont? Vraag dan een uittreksel Basisregistratie personen (BRP) aan.
 • Het afschrift krijgt u niet direct mee, maar wordt nagestuurd.

Kosten

 • Uittreksel Burgerlijke stand aan de balie: 13,20 euro
 • Online aanvraag afschrift  Burgerlijke stand: 10,70 euro 

Aanvraag

Als u een afschrift voor u zelf wil aanvragen, neemt u mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs.
 • uw bankpas.

Als u een afschrift voor iemand anders wil aanvragen, neemt u óók mee:

 • een schriftelijke machtiging
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet.