Verordeningen op overheid.nl

Zoekt u de APV of andere berichten en bekendmakingen van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid? U vindt ze op Overheid.nl.

Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn per 1 januari 2011 wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren.

  • Nieuwe verordeningen en wijzigingen worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad .
  • Op Overheid.nl staat een overzicht van de verordeningen die op dit moment gelden, met daarin eventuele wijzigingen verwerkt.
  • Via het zoekscherm hieronder kunt u die database doorzoeken.

Zoekterm en datum

U kunt gemakkelijk zoeken op een deel van een woord. Als u bijvoorbeeld iets zoekt over hondenbelasting, volstaat de zoekterm 'honden*' (zet een sterretje achter de zoekterm). Voer ook de huidige datum in bij 'Regelgeving geldend op'.

Eenvoudig zoeken

 

 

 

  (dd-mm-jjjj)

 

Wat staat er op Overheid.nl?

  • algemeen verbindende voorschriften, zoals gemeentelijke verordeningen
  • beleidsregels
  • delegatiebesluiten van de raad aan het college
  • de Mandaatregeling Geldermalsen
  • diverse reglementen, zoals het reglement van orde van de raad