Ontwikkelingen rond het spoor

Prorail  informeert u over spoorprojecten in de gemeente Geldermalsen.

Op woensdag 1 juli 2015 stemde de gemeenteraad in meerderheid met het Totaalplan spoortraject Geldermals-Tricht. De gemeenteraad verbond aan deze instemming een aanvullende motie te verbinden:

Schetsontwerp Stationsplein Geldermalsen januari 2018

Het stationsplein bij de Genteldijk zal opnieuw worden ingericht na de uitvoering van het spoorproject van Prorail. In dat project verandert de entree van het station. Er komen extra perrons aan beide zijden van het station. De loopbrug komt te vervallen en er komt een reizigerstunnel vanaf de oostzijde en de westzijde van het station naar de perrons.

Op 11 januari 2018 is met de omwonenden van station Geldermalsen een eerste ontwerp voor de toekomstige inrichting van het stationsplein besproken. Daarbij zijn door bewoners verschillende punten genoemd die extra aandacht vragen. In de toekomst zal het inrichtingsplan voor het stationsplein in overleg met de bewoners verder worden uitgewerkt. Omdat de werkzaamheden voor het spoorproject eerst moeten zijn afgerond, zal het nieuwe stationsplein niet eerder dan in 2020 of 2021 kunnen worden ingericht.

Schetsontwerp