Geldermalsen - vernieuwing voetgangersgebied Geldersestraat

De Geldersestraat in Geldermalsen krijgt nieuwe uitstraling

Gemeente Geldermalsen vernieuwt het winkelgebied in de Geldersestraat. In goed overleg met de ondernemers is een vernieuwingsplan opgesteld.

Planning

 • april – juni 2018  vervangen gasleiding en stroomkabels Liander
 • 20 augustus 2018  start uitvoering vernieuwing Geldersestraat
 • november 2018  oplevering project

Als de werkzaamheden volgens planning lopen is de straat begin november aangepast. De Geldersestraat is dan weer beschikbaar voor de sinterklaasoptocht.

 

Voorbereidende werkzaamheden

Voorbereiding op de de werkzaamheden die we later dit jaar uitvoeren beginnen we met:

 • Bomen rooien, begin april. Dat doen we voor het broedseizoen zodat we in de zomer daadwerkelijk kunnen starten met de werkzaamheden. Helaas konden we daardoor niet van de bloesem genieten.
 • Vervangen leidingen, begin april tot half juni. Liander gaat de gasleiding en stroomkabels in de Geldersestraat vervangen.

 

Uit te voeren werkzaamheden

 • Verwijderen bestaande verhardingen
 • Uitvoeren grondwerk
 • Aanleg hemelwaterriolering
 • Aanbrengen wegfundering
 • Aanbrengen lijnafwatering voor opvangen regenwater
 • Aanbrengen natuursteenbanden en keien
 • Aanbrengen gebakken straatstenen in rijbaan
 • Aanbrengen openbare verlichting en straatmeubilair

 

Vragen

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij projectleider Niels van Tiggelen (0345) 586611 of n.v.tiggelen@geldermalsen.nl

 

Ontwerp Geldersestraat Geldermalsen

Geldersestraat winkelgebiedGeldersestraat van bovenaf gezienschets geldersestraat bloemkioskschets geldersestraat bij hema