Spelregels

Leefbaarheidbudget 2018

Indienen van initiatieven

 1. Dien je aanvraag uiterlijk zondag 25 maart 23:59 uur in via het online formulier op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget 
 2. Het initiatief moet een maatschappelijk doel en een positief effect op de samenleving hebben.
 3. Het initiatief moet in de dorpen van de gemeente Geldermalsen plaatsvinden.
 4. Het initiatief mag niet gewonnen hebben bij het verdelen van één van de vorige leefbaarheidbudget-rondes.
 5. Je moet als aanvrager van het budget een inwoner van de gemeente Geldermalsen zijn of jouw vereniging/ stichting dient gevestigd te zijn in gemeente Geldermalsen.
 6. In het online formulier wordt gevraagd naar publicatieteksten. De informatie gebruikt de gemeente bij bekendmaking van de ingediende initiatieven. Zorg dus voor een wervende tekst, zodat mensen op jouw initiatief gaan stemmen.
 7. Je kunt als aanvrager kiezen uit twee categorieën: grote projecten (tot 10.000 euro) of kleine projecten (5.000 euro).
 8. In totaal is er een budget van 100.000 euro beschikbaar gesteld voor leefbaarheidinitiatieven. Voor elke categorie is 50.000 euro beschikbaar. Dit betekent dat minimaal 5 grote projecten en 10 kleine projecten een budget toegewezen zullen krijgen.
 9. Je kunt als aanvrager één keer per budgetronde een initiatief indienen. Indien jouw initiatief is gehonoreerd kan je niet hetzelfde initiatief nog een keer indienen.
 10. Na 25 maart worden de initiatieven gecontroleerd of ze voldoen aan de spelregels.
 11. Initiatiefnemers horen uiterlijk 6 april of hun initiatief akkoord is, of dat hun initiatief niet aan de spelregels voldoet, of dat er nog aanvullingen vereist zijn.
 12. Als er aanvullingen vereist zijn, kan dat tot uiterlijk 15 april.
 13. Nieuw: Vanaf 17 april presenteren de initiatieven zich hier online
 14. De initiatieven die de meeste stemmen ontvangen worden gehonoreerd tot het maximum van het leefbaarheidbudget behaald is.

Presenteren

 1. We organiseren dit jaar geen pitch en/of informatiemarkt.
 2. Je kan wel je presentatiemateriaal op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget laten plaatsen.
 3. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een powerpointpresentatie, foto's of een filmpje.
 4. Kies je voor een filmpje? Lever het dan aan in MP4 formaat. Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren.
 5. Nieuw: Let op: Het aanleveren van hierboven beschreven presentatiemateriaal kan tot uiterlijk 9 april!
 6. Nieuw: Vanaf 17 april presenteren de initiatieven zich hier online

Stemmen

 1. Stemmen is online mogelijk vanaf 17 april t/m 21 mei.
 2. Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen vanaf 12 jaar en ouder mogen stemmen.
 3. Voor het stemmen vragen we om je volledige naam, straat en huisnummer, postcode en geboortedatum.
 4. Het online stemformulier staat vanaf 17 april 00:00 uur op www.geldermalsen.nl/leefbaarheidbudget
 5. Je mag twee stemmen uitbrengen: één stem op grote projecten (tot 10.000 euro) en één stem op kleine projecten (tot 5.000 euro).

Winnaars

 1. De winnaars uit beide categorieën worden donderdagavond 31 mei bekend gemaakt.
 2. De uitreiking is in het Filmtheater van De Pluk, Rijksstraatweg 64 in Geldermalsen.
 3. De avond begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
 4. Winnaars en niet-winnaars ontvangen een brief met daarin de bevestiging van de uitkomst.

Financiering

 1. Heeft je initiatief gewonnen dan bespreek je samen met je contactpersoon van de gemeente het project en de planning en maak je afspraken over de financiële afwikkeling.
 2. Het geld voor het gewonnen initiatief wordt uitgekeerd aan de hand van facturen.
 3. De facturen moeten geadresseerd zijn aan de gemeente.
 4. Het aangevraagde bedrag moet voor 10 december 2018 besteed en gefactureerd zijn.
 5. Is het aangevraagde bedrag een deel van de totale begroting van het project, dan moet je op het aanvraagformulier en tijdens het informatiegesprek aangeven hoe het resterende bedrag gefinancierd wordt.