Buurmalsen Tricht locatieonderzoek basisschool

Donderdag 27 september om 19.30 uur is de tweede informatiebijeenkomst over locatieonderzoek Integraal Kind Centrum (IKC) in het gemeentehuis van Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen heeft Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om een locatieonderzoek uit te voeren naar de meest geschikte locatie voor het IKC (Intregraal Kind Centrum) voor de dorpen Buurmalsen en Tricht. Het bureau onderzoekt locaties in Buurmalsen, Tricht en tussen beide dorpen in. Per locatie worden de effecten van mogelijke vestiging van het IKC onderzocht op zaken als verkeersveiligheid, benodigde planologische procedures en het draagvlak bij de inwoners van beide dorpen.

Eerste informatiebijeenkomst 30 augustus

De gemeente en Stichting Fluvium hechten er groot belang aan om de mening van de inwoners van Buurmalsen en Tricht mee te nemen in het onderzoek. Daarom organiseren zij gezamenlijk op donderdag 30 augustus 2018 een eerste informatiebijeenkomst waarin de eerste beoordeling van de onderzochte locaties aan de inwoners van Buurmalsen en Tricht worden voorgelegd.

Tijdens de informatiebijeenkomst worden de meningen van de inwoners geïnventariseerd zodat deze kunnen worden betrokken bij het vervolgonderzoek.

UPDATE

Tweede informatiebijeenkomst 27 septemer

Daarna maakt Royal HaskoningDHV de balans op, rondt haar onderzoek af en komt met een eindadvies over de meest geschikte locatie. Dit advies wordt tijdens een tweede informatiebijeenkomst met de inwoners van Buurmalsen en Tricht besproken. De tweede informatiebijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 september 2018 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Geldermalsen (Kuipershof 2). 

UPDATE