Algemeen

 • Gemeentelijk grondgebruik

  15 februari 2018
 • Leefbaarheidbudget

  Ook in onze gemeente worden inwoners steeds meer gestimuleerd eigen initiatief te nemen waar het gaat om behoud en versterking van de leefbaarheid in hun directe woonomgeving. Er zijn al aardig wat voorbeelden te noemen waar een enthousiaste groep mensen geheel op eigen kracht erg leuke en succesvolle projecten heeft gerealiseerd. Soms heeft een initiatief wat steun in de rug nodig, de ene keer in praktische zin, de andere keer financieel. Het gemeentebestuur heeft hiervoor een Leefbaarheidbudget beschikbaar waarop desgewenst een beroep kan worden gedaan.

  De omvang van het budget is beperkt en om voor een bijdrage in aanmerking te komen moeten initiatieven voldoen aan een aantal spelregels.

 • Omgevingsvisie

  Bepaal samen de route naar 2030

 • Meteren verkoop kavels De Plantage

  Lees meer over de bouwkavels, Fase 1 op De Plantage bij Scherpe grondprijzen en maximale vrijheid en Fase 2 De Buytenplaets grote kavels.

 • Vluchtelingenvraagstuk en herstel vertrouwen

  Factsheets en informatie over de gesprektafels van april en mei, vluchtelingenvraagstuk en herstel van vertrouwen.

 • Parkeren vrachtverkeer

  Het parkeren van grote voertuigen op de openbare weg in woonwijken en/of bedrijventerreinen kan onveiligheid en overlast veroorzaken. In de Algemene Plaatselijke Verordening Geldermalsen (APV) zijn zoals in bijna elke gemeente regels over parkeren van grote voertuigen opgenomen. Het parkeren van voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter is binnen de bebouwde kom (dus ook op bedrijventerreinen) niet toegestaan. Behalve op het parkeerterrein aan de Rijnlaan in Geldermalsen. Daar mag de vrachtwagen tegen betaling voor langere tijd geparkeerd staan. Direct laden en lossen is wel toegestaan. Wel moet de veiligheid en doorstroming van het overige verkeer te alle tijden in acht genomen worden.

 • GNL

  ‘De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal’ zijn te klein om op termijn zelfstandig de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Zij zoeken daarom naar samenwerkingspartners. Uit een brede verkenning is gebleken dat een samenwerking tussen deze drie gemeenten het meest voor de hand ligt. Zij vertonen veel overeenkomsten. Het zijn binnen het rivierengebied alle drie landelijke gemeenten met veel kleine dorpen. Ook bestaat er samenhang in geografische, historische, sociaal maatschappelijke en culturele aspecten. Besloten is dat de stip op de horizon een herindeling is’

 • Vuurwerkopruimactie 2017/2018

  Vuurwerkafval? Ruim het op! En ontvang 50 cent per ingeleverde vuilniszak.

 • Groen van voldoende naar goed

  Groenbeheer in de rivierenwijk van Geldermalsen

 • Wijziging Bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming

  Het ontwerp ‘Bebouwde komgrenzen Wet Natuurbescherming’ ligt tot en met 19 oktober 2017 bij het Klantencontactcentrum op afspraak ter inzage.

 • Geldermalsen Herman Kuijkstraat

  02 februari 2018

  Onderzoek gewenste straatbeeld

 • Cultuurprijs

  In november 2018 reikt de cultuurcommissie drie prijzen uit: de cultuurprijs, de Jo de Gramprijs en de publieksprijs. Tot 1 augustus 2018 initiatieven aanmelden voor één van de prijzen. Binnenkort vindt u op deze pagina meer informatie over de prijzen, de jury en de spelregels. Aanmelden van een initiatief kan wel al via onderstaand formulier.