Plantagemeeting in De Pluk

Grote ontmoetingsavond en informatiemarkt voor bewoners nieuwe woonwijk De Plantage

Op dinsdagavond 17 oktober a.s. organiseert de gemeente Geldermalsen speciaal voor de bewoners van nieuwbouwwijk De Plantage en de aangrenzende straten een Plantagemeeting. Hoe staat het er nu voor in de wijk, welke punten verdienen aandacht, hoe gaat de wijk verder groeien?

Bewoners worden uitgenodigd met ambtenaren en bestuurders en vooral ook met elkaar in gesprek te gaan. In het Grand Café van het multifunctionele gebouw De Pluk wordt een uitgebreide informatiemarkt ingericht. Hier kunnen de bezoekers bij verschillende stand informatie krijgen over o.a. de aanleg van wegen, bouwbegeleiding, het groenbeheer, de realisatie van een Integraal Kind Centrum, duurzaam bouwen, archeologie en over de verdere inrichting en uitbreiding van de wijk.

De avond begint in de filmzaal met het vertonen van ‘De Plantage in vogelvlucht’, een korte film die onlangs met een drone is gemaakt.

Binnen de wijk en direct aangrenzende woonomgeving hebben alle bewoners inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Bezoekers moeten zich vooraf aanmelden.