Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad voor het sociaal domein heeft tot taak het college van B&W gevraagd en ongevraagd te informeren en adviseren over onderwerpen binnen het sociaal domein.

De adviesraad zoekt nog een viertal leden. Bekijk hier het competentieprofiel.