Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Het Kernteam voert de Wmo uit binnen Gemeente Geldermalsen.