Actielijst Iedereen doet mee 2018

Lees hier alle acties die de Inclusieoverleggroep heeft opgesteld voor 2018

Omdat de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen op 1 januari 2019 samen fuseren tot de nieuwe gemeente West Betuwe, worden langdurige en grote acties in samenwerking na de fusie opgepakt. Hierom geven wij in 2018 een advies aan de gefuseerde gemeente West Betuwe.

Ook in 2018 gaan we als gemeente Geldermalsen, door middel van onderstaande activiteiten, werken aan inclusie doelen. Deze doelen zijn opgehaald samen met ervaringsdeskundigen, inwoners en professionals tijdens de inclusie bijeenkomsten in januari en februari 2018. De 4 doelen zijn:

 1. Meer vrijetijd- en sportdagbesteding en Elkaar ontmoeten
 2. Meer zinvolle arbeidsdagbesteding
 3. Bekendheid/wegwijzer financiële hulp en Zichtbaarheid van het Kernteam
 4. Mobiliteit verbeteren

Hiernaast focussen we ons in 2018 met name op de bewustwording van inclusie.

Thema 1. Meer vrijetijd- en sportdagbesteding en Elkaar ontmoeten

 • De gemeente stimuleert ‘ontmoeten’ tussen inwoners. Wanneer inwoners voor en door elkaar een activiteit willen organiseren, faciliteert de gemeente in ruimten, sportvelden of overige benodigdheden.
 • Combinatiefunctionarissen vanuit Welzijn Geldermalsen vergroten de sportieve participatie voor mensen met en zonder een beperking.
 • In de zomer van 2018 hebben we samen met Welzijn West Betuwe een aantal brainstormbijeenkomsten georganiseerd om met inwoners te brainstormen over het starten van een groep, passend bij hun wensen en doelen. In september 2018 starten we met deze groep. Voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel, mantelzorgers van mensen met een niet aangeboren hersenletsel en naasten van mensen met autisme en dementie bestaat al een ontmoetingsgroep.

Thema 2. Meer zinvolle arbeidsdagbesteding

 • Door ‘Social Return’ stimuleert de gemeente een geschikte match tussen werkgever en werknemer. De gemeente geeft opdracht aan bedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ook binnen het gemeentehuis zijn mensen via Social Return werkzaam. Hiernaast voert de gemeente het mantelzorgvriendelijke HRM beleid.
 • Ter verbetering van de korte lijn en informatievoorziening tussen de gemeente en Werkzaak is er sinds januari 2018 een medewerker van Werkzaak werkzaam op het gemeentehuis in Geldermalsen.
 • Sinds september 2017 zit de afdeling Schuldhulp in de gemeente Geldermalsen. Schuldhulp werkt met schuldhulpmaatjes (vrijwilligers in de dorpen) en een aantal professionals die hen ondersteunt. Sinds de start zijn er halfjaarlijkse informatieavonden over schuldhulp voor vrijwilligers. Ook is recent de informatieve site start.geldzaken.nl op de site van het Kernteam en de gemeente geplaatst.

Thema 3. Bekendheid/wegwijzer financiële hulp en Zichtbaarheid van het Kernteam

 • In het najaar van 2018 organiseert de gemeente ontmoeting-/informatieavonden over omgaan met geld en schuldhulp met name voor jongeren.
 • Sinds augustus 2017 is er een magazine voor alle inwoners met informatie over het Kernteam.
 • We hebben een flyer gemaakt met de meest recente minimaregelingen.

Thema 4. Mobiliteit verbeteren

 • Via de MijnGemeente app kan iedereen doorgeven waar in Geldermalsen de toegankelijkheid verbeterd moet worden. Deze informatie wordt opgepakt binnen de afdeling Ruimtelijk Beheer.
 • De gemeente houdt een knelpuntenlijst bij van alle aangegeven knelpunten in Geldermalsen, ontvangen van ervaringsdeskundigen, inwoners en het Gehandicapten Platform Geldermalsen.
 • Ter verbetering van de mobiliteit en fysieke toegankelijkheid is er in 2018 een budget van 18.000 euro.
 • op 29 september is de simulatiewandeling waarin ambtenaren uit het fysieke domein ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten, met een rollator te lopen of slechtziend te zijn. Na de simulatiewandeling bespreken we hoe we deze inzichten kunnen verwerken in toekomstige fysieke plannen. 

Overig

 • Van 29 januari tot 2 februari 2018 heeft de gemeente een fototentoonstelling ‘MIJN geZICHT’ over slechtziendheid geplaatst in De Pluk voor meer bewustwording.
 • In 2018 worden bewustwordingsbijeenkomsten over inclusie gehouden voor dorpsambtenaren en gemeente afdelingen. Tijdens deze bijeenkomsten komen ervaringsdeskundigen en de onderneming ‘Ongehinderd’ vertellen over het belang van inclusie en wat men concreet kan doen ter verbetering.
 • Gemaakte successen m.b.t. inclusie worden aandachtig gevierd om de bewustwording te vergroten. In het gemeentehuis zijn posters opgehangen met daarop alle gemaakte inclusie successen.
 • Jaarlijks is er een leefbaarheidsbudget waarbij inwoners eigen maatschappelijke projecten kunnen aandragen waarop gestemd kan worden.
 • Voor de inclusie bijeenkomsten maar ook voor andere lokale activiteiten wordt uitvoerig promotie gemaakt via pers, Facebook en Twitter berichten, posters en flyers in begrijpelijke B1 taal.
 • In 2018 wordt er samen met de gemeente Lingewaal, Neerrijnen en andere gemeenten in de regio Rivierenland gewerkt aan inclusie.
 • Samen met gemeente Lingewaal en Neerijnen streven we naar toegankelijke verkiezingen op 21 november 2018: iedereen moet kunnen stemmen. We toetsen stemlocaties op toegankelijkheid en maken een overzicht met alle toegankelijke stemlocaties, organiseren een bewustwordingsbijeenkomst voor de voorzitters van de stemlocaties en een verkiezingsavond voor mensen met een verstandelijke beperking samen met ‘Prezzent’.
 • Gemeente Geldermalsen geselecteerd om deel te nemen aan het Koplopersprogramma inclusie van de VNG, waarin de 25 koplopendegemeenten elkaar inspireren en informatie delen.

Ken of ben jij een ervaringsdeskundige die graag meedenkt over dit onderwerp? Heb je de beste ideeën en merk je waar anderen tegen aan lopen? Mail naar info@geldermalsen.nl en vermeld je naam en telefoonnummer. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met je op.