Actielijst Iedereen doet mee 2018

Lees hier alle acties die de Inclusieoverleggroep heeft opgesteld voor 2018

Omdat de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen op 1 januari 2019 samen fuseren tot de nieuwe gemeente West Betuwe, worden langdurige en grote acties in samenwerking na de fusie opgepakt. Hierom geven wij in 2018 een advies aan de gefuseerde gemeente West Betuwe.

In 2018 worden de volgende acties opgepakt:

 • Wanneer inwoners, met name ervaringsdeskundigen, willen meedenken over inclusie kunnen zij zich aanmelden voor het Platform Iedereen doet mee via de website info@geldermalsen.nl
 • De gemeente stimuleert ‘ontmoeten’ tussen inwoners. Wanneer inwoners voor en door elkaar een activiteit willen organiseren, faciliteert de gemeente in ruimten, sportvelden of overige benodigdheden.
 • Jaarlijks is er een leefbaarheidsbudget waarbij inwoners eigen maatschappelijke projecten kunnen aandragen waarop gestemd kan worden.
 • Door ‘Social Return’ stimuleert de gemeente een geschikte match tussen werkgever en werknemer. De gemeente geeft opdracht aan bedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Ook binnen het gemeentehuis zijn mensen via Social Return werkzaam. Hiernaast voert de gemeente het mantelzorgvriendelijke HRM beleid.
 • Ter verbetering van de korte lijn en informatievoorziening tussen de gemeente en Werkzaak is er sinds januari 2018 een medewerker van Werkzaak werkzaam op het gemeentehuis in Geldermalsen.
 • In het derde kwartaal van 2018 organiseert de gemeente ontmoeting-/informatieavonden over omgaan met geld en schuldhulp met name voor jongeren. Ook is het streven om in 2018 een herstel groep en een ontmoetingsgroep voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel te starten. Voor mantelzorgers van mensen met een niet aangeboren hersenletsel en naasten van mensen met autisme en dementie bestaat al een ontmoetingsgroep.
 • Combinatiefunctionarissen vanuit Welzijn Geldermalsen vergroten de sportieve participatie voor mensen met en zonder een beperking.
 • Sinds september 2017 zit de afdeling Schuldhulp in de gemeente Geldermalsen. Schuldhulp werkt met schuldhulpmaatjes (vrijwilligers in de dorpen) en een aantal professionals die hen ondersteunt. Sinds de start zijn er halfjaarlijkse informatieavonden over schuldhulp voor vrijwilligers. Ook is recent de informatieve site start.geldzaken.nl op de site van het Kernteam en de gemeente geplaatst.
 • Via de MijnGemeente app kan iedereen doorgeven waar in Geldermalsen de toegankelijkheid verbeterd moet worden. Deze informatie wordt opgepakt binnen de afdeling Ruimtelijk Beheer.
 • Ter verbetering van de mobiliteit en fysieke toegankelijkheid is er in 2018 een budget van 18.000 euro.
 • Sinds augustus 2017 is er een magazine voor alle inwoners met informatie over het Kernteam.
 • Van 29 januari tot 2 februari 2018 heeft de gemeente een fototentoonstelling ‘MIJN geZICHT’ over slechtziendheid geplaatst in De Pluk voor meer bewustwording.
 • In 2018 worden bewustwordingsbijeenkomsten over inclusie gehouden voor dorpsambtenaren en gemeente afdelingen. Tijdens deze bijeenkomsten komen ervaringsdeskundigen vertellen.
 • Gemaakte successen m.b.t. inclusie worden aandachtig gevierd om de bewustwording te vergroten. In het gemeentehuis wordt er een poster opgehangen met daarop alle gemaakte successen.
 • Voor de inclusie bijeenkomsten maar ook voor andere lokale activiteiten wordt uitvoerig promotie gemaakt via pers, Facebook en Twitter berichten, posters en flyers in begrijpelijke B1 taal.
 • In 2018 wordt er samen met de gemeente Lingewaal, Neerrijnen en andere gemeenten in de regio Rivierenland gewerkt aan inclusie.
 • Tenslotte is gemeente Geldermalsen geselecteerd om deel te nemen aan het Koplopersprogramma inclusie van de VNG.