Iedereen doet mee

Gemeente Geldermalsen wil dat iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan meedoen en kan meebeslissen in de samenleving.

Ook mensen met een fysieke, psychische en/of verstandelijke beperking. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten, inkomen en beperkingen moet iedereen optimaal kunnen meedoen.

Gemeente Geldermalsen heeft de opdracht om deze doelgroep te ondersteunen in het volledig laten deelnemen. Dit staat beschreven in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit 2016.

Inclusieoverleggroep

Om te werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan meedoen en kan meebeslissen heeft gemeente Geldermalsen verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Ook is er een inclusieoverleggroep met ervaringsdeskundigen (mensen met een beperking) en hulpverleners. Samen met de inclusieoverleggroep organiseren we bijeenkomsten, maken we plannen en geven we suggesties voor de uitvoering hiervan.

Agenda en prioritering opstellen

  • Op 20 september 2016 organiseerde de griffie de informatiemarkt ‘Iedereen doet mee’. Tijdens deze informatiemarkt zijn wensen m.b.t inclusie opgehaald vanuit zorgorganisaties.
  • Aanvullend hadden we de input van ervaringsdeskundigen nodig. Hierom organiseerden we op 22 januari 2018 de bijeenkomst ‘Iedereen doet mee, met ervaringsdeskundigen’.
  • De opgehaalde wensen uit beide bijeenkomsten zijn vervolgens geprioriteerd in de bijeenkomst ‘Iedereen doet mee, wat krijgt prioriteit? op 22 februari 2018.
  • Na de prioritering is op 13 maart 2018 besproken welke mogelijke acties we oppakken in 2018. Ook geven we in 2018 een advies aan de gefuseerde gemeente West Betuwe.

Lees hier een overzicht van alle acties die we in 2018 (gaan) uitvoeren.

Denktank Iedereen doet mee

Een samenleving creëeren waarin iedereen kan meedoen, is een doorlopend proces. Daarom zoeken we ervaringsdeskunigen en betrokken personen die mee willen denken aan oplossingen. Wat verbetert de toegankelijkheid voor mensen met een beperking? Welke aanpassingen kunnen snel gebeuren? Welke verbeteringen zijn voor de lange termijn en kunnen meegenomen worden als advies voor de gemeente West Betuwe?

Ken of ben jij iemand die graag meedenkt over dit onderwerp? Heb je de beste ideeën en merk je waar anderen tegen aan lopen? Meld je dan aan voor de Denktank Iedereen doet mee. Mail naar info@geldermalsen.nl en vermeld je naam en telefoonnummer. Een medewerker van de gemeente neemt dan contact met je op.

Koplopers

Op 19 maart is de VNG gestart met het koplopersprogramma Implementatie VN-Verdrag Handicap bij gemeenten. Met het Koplopersprogramma wil de VNG een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten gericht op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. Ze zochten daarvoor, in samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag* (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties) gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-verdrag Handicap.

Naast de gemeente Geldermalsen zijn ook de volgende gemeenten geselecteerd als koplopers: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Dordrecht, Ermelo, Gooise Meren, Groningen, Haarlemmermeer, Hardenberg, Huizen, Krimpen aan den IJssel, Leiden, Maastricht, Meijerijstad, Oude IJsselstreek, Reusel-De Mierden, Rotterdam, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Westerveld, Woerden en Zwolle.

Bij de selectie is gestreefd naar een spreiding over het land, over thema en op grootte van de gemeente. Doorslaggevende factoren waren of belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Meer informatie: https://www.gemeente.nu/sociaal/25-gemeenten-benoemd-als-koploper-vn-verdrag-handicap/

VN-verdrag

Aan de hand van het VN-verdrag uit 2016 is de gemeente bezig met inclusie. Het VN-verdrag is gericht op de rechten van mensen met een handicap. Mensen met fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen moeten volwaardig en gelijkwaardig kunnen meedoen en meebeslissen in de samenleving. De onderliggende gedachte van het VN-verdrag is de ‘Inclusieve samenleving’ waarin iedereen ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten, inkomen en beperkingen optimaal kan meedoen.