Iedereen doet mee

Gemeente Geldermalsen wil dat iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan meedoen en kan meebeslissen in de samenleving.

Ook mensen met een fysieke, psychische en/of verstandelijke beperking. Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten, inkomen en beperkingen moet iedereen optimaal kunnen meedoen.

We stellen samen de agenda op voor een inclusieve gemeente

Op donderdag 22 februari van 19.30 tot 21.30 uur in De Pluk, Geldermalsen

Iedereen moet optimaal kunnen meedoen. We streven naar een inclusieve gemeente. Dit gaat in stapjes. En we willen graag van jou als ervaringsdeskundige en/of zorgprofessional weten welke stappen als eerste genomen moeten worden. Praat mee op donderdag 22 februari, vanaf 19.30 uur in De Pluk.

Tijdens de bijeenkomst op 22 februari zetten we alle ervaringen en ideeën weg in thema’s. We geven ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals de kans mee te praten over wat belangrijk is. Welke thema’s moeten voorrang krijgen, en welke mogelijke actiepunten zijn daar aan gekoppeld? Aan het eind van de avond hebben we we een lijst met actiepunten. Deze lijst vormt de basis voor de inclusie agenda.

Aanmelden via dit digitale formulier.

Het programma

19.30 uur            Ontvangst en Inleiding door Niko Wiendels  

19.45                   Thematafels: Wat verstaan we met elkaar onder elk thema?

20.15                   Plenair presenteren van de thema’s

Korte pauze

20.45                   Plenaire bespreking: welke thema’s krijgen de prioriteit?

21.10                   Hoe nu verder

21.30                   Afsluiten en napraten

Context van de bijeenkomst

In september 2016 organiseerden we de informatiemarkt Iedereen doet mee. We hebben toen ideeën en initiatieven van zorgorganisaties ontvangen. In januari 2018 organiseerden we een brainstormbijeenkomst en kregen we inzicht in de ervaringen, ideeën en initiatieven van ervaringsdeskundigen. In deze bijeenkomst bespraken we vragen als ‘waar lopen jullie tegen aan?’ en ‘welke ideeën voor verbetering hebben jullie?’ In totaal waren er 26 aanwezigen, voor een groot deel mensen uit onze gemeente met een beperking. We kijken terug op een zinvolle bijeenkomst waarin veel ervaringen zijn gedeeld en veel mooie ideeën tot verbetering zijn opgehaald.

Aan de hand van alle opgedane ideeën stellen we een plan op voor 2018. Wat pakken we als eerste op? Voor de prioritering nodigen we zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen uit om mee te praten en te beslissen tijdens deze derde bijeenkomst. Het resultaat: een actieplan voor 2018 en een advies voor de nieuwe gemeente in 2019.

VN-verdrag

Aan de hand van het VN-verdrag uit 2016 is de gemeente bezig met inclusie. Het VN-verdrag is gericht op de rechten van mensen met een handicap. Mensen met fysieke, psychische en verstandelijke beperkingen moeten volwaardig en gelijkwaardig kunnen meedoen en meebeslissen in de samenleving. De onderliggende gedachte van het VN-verdrag is de ‘Inclusieve samenleving’ waarin iedereen ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, talenten, inkomen en beperkingen optimaal kan meedoen.