Cliëntervaringsonderzoek

In het Cliëntervaringsonderzoek wordt onderzocht wat de ervaringen van cliënten zijn met de gemeentelijk voorzieningen in het kader van Jeugdwet en Wmo.

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo uit te voeren.

Voor de gemeente Geldermalsen zijn de volgende onderzoeken beschikbaar: