Woonvisie en woningbouwprogramma

Met de woonvisie als basis, heeft de gemeente prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie KleurrijkWonen en de huurdersbelangenorganisatie HBOGG.

In de notitie Wonen en Zorg is vastgelegd waar de behoeftes op het gebied van wonen en zorg liggen. De gemeente heeft uitgangspunten vastgesteld om te bepalen aan welke initiatieven op het gebied van wonen en zorg medewerking wordt verleend.

Download hier de bestanden: