Groen- en reststroken aanvragen

Scroll naar

Wat u moet weten

 • Een openbare groenstrook kunt u aan uw eigen grond toevoegen onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaald bedrag.
 • Ook is het mogelijk om onder bepaalde voorwaarden de grond te huren of tijdelijk in gebruik te nemen. U moet hier wel voor betalen.
 • Het kopen, huren of in gebruik nemen van gemeentegrond, kan alleen als het voor iedereen voordeel oplevert.
 • Het is illegaal om dit zonder toestemming van de gemeente te doen.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • De groenstrook of restgrond grenst aan uw tuin, huis of land.
 • De grond grenst niet aan een grote openbare ruimte, waar een rij huizen op uitkijkt of waar parkeerplaatsen zijn geplaatst.
 • De omwonenden hebben er geen last van dat de groenstrook nu van u is.
 • U moet na de koop zelf zorgen voor het onderhoud van het stuk groen.
 • Uw plannen met het stuk grond moeten stedenbouwkundig verantwoord zijn.
 • Er mogen geen kabels en leidingen onder het stuk grond lopen.
 • Het riool mag er niet te dicht bij liggen.

Aanvraag

Voor de aanvraag van groen- en/of reststroken, heeft u de volgende documenten nodig:

 • geldig identiteitsbewijs
 • uw naam en adres
 • situatieschets van de grond en de plannen die u daar mee hebt
 • een duidelijke tekening (kadastraal) van het stukje grond waar het om gaat