Welstand

De geschiedenis van de gemeente Geldermalsen is goed terug te vinden in de dorpen en ook in sommige gebieden daarom heen. De gemeente heeft veel bijzondere gebouwen met een hoge kwaliteit zoals de oude dorpskernen van Beesd en Acquoy, de landgoederen, stukken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en vele monumenten. Als gemeente wil je de kwaliteit van de bestaande en toekomstige bouwwerken zo goed mogelijk bewaken.

Gids voor Ruimtelijke kwaliteit

In de welstandsnota 'De Gids voor Ruimtelijke Kwaliteit' staan welstandscriteria en -kaders. Op de interactieve kaart kunt u inzoomen tot straatniveau en met een enkele muisklik voor die locatie de criteria opvragen.

Deze criteria past de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit toe bij de beoordeling van bijvoorbeeld bouwplannen en reclame-uitingen op gebouwen. Voldoet een aanvraag wel aan 'redelijke eisen van welstand'? Een bouwwerk moet letterlijk 'wel staan'. Daarbij gaat het niet alleen om het ontwerp van een gebouw, maar ook of het gebouw past in zijn omgeving.

Voor kleine bouwwerken is er een versimpelde toets gemaakt. Deze vind je in de volgende foldersn (pdf's):

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het gemeentebestuur over welstand en monumenten. Adviezen gaan niet alleen over bouwplannen, maar ook bijvoorbeeld over reclames en erfafscheidingen. Gemeente Geldermalsen telt ruim 300 monumenten. De commissie adviseert over plaatsing van panden en objecten op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst.

Bijzonderheden

Gaat u een monument verbouwen?

Bij het verbouwen van een monument is vooroverleg met de ODR altijd raadzaam. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een monument is gratis.