Waterplan

Scroll naar

Het Stedelijk Waterplan van gemeente Geldermalsen bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de visie en oplossingrichtingen van gemeente Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen en het Waterschap Rivierenland. Deel twee past het toe in een uitvoeringsprogramma, opgesteld in samenwerking met Arcadis.