Water

Scroll naar

Wat u moet weten

  • Naast Gemeente Geldermalsen zijn ook Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat waterbeheerders in de regio.
  • De gemeente is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor grondwaterproblemen.
  • Vitens levert in de gemeente drinkwater. Storingen kunt u bij Vitens melden.
  • Oppervlaktewater is al het open water. Het Waterschap Rivierenland regelt de 'waterhuishouding' van het beheersgebied door middel van stuwen, sluizen en gemalen in de watergangen en oppervlaktewater.
  • De grondwaterstanden in Nederland worden o.a. door TNO en de provincies geregistreerd.

Meer informatie