Schouwsloten en Vijvers

Scroll naar

Uitmaaien schouwsloten en vijvers

Eénmaal per jaar worden alle schouwsloten (B watergangen) en vijvers die in beheer zijn bij de gemeente Geldermalsen uitgemaaid. Schouwsloten gehele in eigendom bij de gemeente Geldermalsen, daarvan wordt het maaisel afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Schouwsloten die gedeeltelijk (scheidingssloten) in eigendom zijn bij de gemeente Geldermalsen, worden in zijn geheel uitgemaaid. Het maaisel wordt op het overliggend terrein (van de aangelande) gedeponeerd.  

Wie controleert?

Controle op het uitmaaien van de schouwsloten en vijvers wordt uitgevoerd door het Waterschap Rivierenland. Zij beoordelen of aan de schouwplicht is voldaan. Wanneer niet aan de schouwplicht is voldaan, ontvangt de eigenaar van de sloot van het Waterschap een schouwbrief waarin men wordt verplicht de sloot alsnog uit te maaien.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door derden. Periode van uitvoering: half september tot eind oktober.

 

 

Bijzonderheden

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum via telefoonnummer 0345-586611. Ook kunt u meldingen in de openbare ruimte hier of via de MijnGemeente app doorgeven. Download de app in de App Store of Google play.