Grassen

Scroll naar

Maaien van gazons binnen de bebouwde kom

De gazons in beheer bij de gemeente Geldermalsen worden 24 keer per jaar gemaaid en 8 maaibeurten rondom obstakels.

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd door derden
 • Periode van uitvoering: eind maart tot eind oktober
 • Maaibeurten rondom obstakels gelijktijdig met elke derde maaibeurt van de gazons

Maaien van bermgras intensief binnen de bebouwde kom

De intensieve bermen in beheer bij de gemeente Geldermalsen worden 5 keer per jaar geklepeld en 3 maaibeurten rondom obstakels en bomen. Het maaisel wordt gekneusd en blijft in de berm liggen.

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd door derden.
 • Periode van uitvoering:
  • 1e maaibeurt inclusief obstakels en bomen mei
  • 2e maaibeurt juni
  • 3e maaibeurt inclusief obstakels en bomen juli
  • 4e maaibeurt september
  • 5e maaibeurt inclusief obstakels en bomen oktober

Maaien bermgras extensief binnen en buiten de bebouwde kom

Het gras langs de wegbermen (bermgras extensief) in beheer bij de gemeente Geldermalsen wordt 2 keer per jaar gemaaid met een klepelmaaier. Het maaien rondom obstakels wordt ook 2 keer uitgevoerd. Het maaisel wordt gekneusd en blijft in de berm liggen. Het gras rondom de bomen wordt niet gemaaid om beschadigingen aan de stam te voorkomen.

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd door derden
 • Periode van uitvoering:
  • 1e maaibeurt half mei tot half juli
  • 2e maaibeurt begin september tot half oktober

Maaien natuur- en faunastroken binnen en buiten de bebouwde kom

De natuurstroken in beheer bij de gemeente Geldermalsen worden 2 keer per jaar gemaaid en inclusief 2 maaibeurten rondom obstakels. Het maaisel wordt verzameld en afgevoerd zodat er een grotere diversiteit ontstaat in de begroeiing.

De faunastroken in beheer bij de gemeente Geldermalsen worden 1 keer per jaar gemaaid en de eerste 1,5 meter langs de weg 2 keer per jaar inclusief 2 maaibeurten rondom obstakels. Het maaisel wordt verzameld en afgevoerd.

 

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd door derden
 • Periode van uitvoering:
  • 1e maaibeurt half juli
  • 2e maaibeurt begin oktober

Bijzonderheden

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum via telefoonnummer 0345-586611. Ook kunt u meldingen in de openbare ruimte hier of via de MijnGemeente app doorgeven. Download de app in de App Store of Google play.