Beplantingen

Het beleid voor het beheer en onderhoud van beplantingen is vastgelegd in het Groenbeheerplan. De belangrijkste onderhoudsmaatregelen worden hier toegelicht.

Onkruidbeheersing

Betreft alle sierheesters, hagen, vaste planten en boomspiegels met uitzondering van het bosplantsoen. Er wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsniveaus. 

 • Intensief
  • het centrum van de dorpen
  • 6 schoffelronden inclusief het verzamelen en afvoeren van schoffelvuil
  • uitvoeringsperiode: eind maart tot begin november
 • Standaard
  • woonwijken
  • 4 schoffelronden inclusief het verzamelen en afvoeren schoffelvuil
  • uitvoeringsperiode: eind maart tot begin november
 • Extensief
  • buitengebied
  • 4 schoffelronden
  • uitvoeringsperiode: eind maart tot begin november

Uitmaaien rand beplantingsvak

Betreft bosplantsoenen. In het beheer van bosplantsoenen (de ruigere beplantingsvakken) wordt het volgende onderscheid gemaakt.

 • Bosplantsoen gecultiveerd
  • 2 maaibeurten
  • uitvoeringsperiode: juli en september
 • Bosplantsoen wild
  • 1 maaibeurt
  • uitvoeringsperiode: september

Snoeien rand beplantingsvak

Betreft alle beplanting met uitzondering van bodembedekkende heesters.

 • Overhangende takken worden gesnoeid
 • Bij bodembedekkende heesters, worden de takken terug gesnoeid tot 10 cm uit de kant van de verharding en graskanten
 • Uitvoeringsperiode: juli

Knippen hagen

Betreft hagen en blokhagen.

 • De meeste hagen worden tweemaal per jaar geknipt
 • De standaard kniphoogte is ± 80 cm
 • Uitvoeringsperiode: begin juni tot begin juli en half september tot half oktober

Verwijderen zwerfafval

Betreft alle beplantingen.
Er wordt onderscheid gemaakt in drie kwaliteitsniveaus.

 • Intensief
  • het centrum van de dorpen
  • 6 ronden
  • uitvoeringsperiode: maart, mei, juli, september, oktober en december
 • Standaard
  • woonwijken
  • 4 ronden
  • uitvoeringsperiode: maart, juni, september en december
 • Extensief
  • Buitengebied
  • 4 ronden
  • uitvoeringsperiode: maart, juni, september en december

Het verwijderen van het zwerfafval wordt veelal gecombineerd met de onkruidbestrijding.

Onderhoudssnoei beplantingen

 • Bosplantsoen gecultiveerd: 1 keer per 4 jaar
 • Bosplantsoen wild: 1 keer per 5 jaar
 • Sierheesters: 1 keer per 4 jaar
 • Botanische- / heesterrozen: 1 keer per 3 jaar
 • Rozen hybride: jaarlijks
 • Bodembedekkers: toppen jaarlijks

Uitvoeringsperiode: december t/m maart.

Uitvoering

De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Kernenploeg van de gemeente Geldermalsen. Er zijn een aantal uitzonderingen. De werkzaamheden in het dorp Geldermalsen, wijk De Plantage en bedrijventerrein Hondsgemet worden uitgevoerd door derden.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum via telefoonnummer 0345-586611. Ook kunt u meldingen in de openbare ruimte hier of via de MijnGemeente app doorgeven. Download de app in de App Store of Google play.