Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Scroll naar

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

 

Voorwaarden

Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016.  De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de subsidie.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

bron: website Rijkdienst voor Ondernemend Nederland

Aanvraag

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019 17.00 uur indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.