Start en gereed melden bouw

Voor het melden van de start van verschillende fasen bij een bouw.

NAW
Dit kan de aannemer of de opdrachtgever zijn.
Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.

Adresgegevens van het adres waar de (ver)bouw plaatsvindt.

Vul uw straatnaam in.
Een huisnummer bestaat alleen uit cijfers.
Vul uw huisnummertoevoeging in.
Een postcode bestaat uit vier cijfers gevolgd door twee letters.
Vul uw woonplaats in
Dit nummer staat in de brief verlening bouwvergunning.
Welke fase in de bouw meldt u?
*alle in het werk gestorte betonconstructies, zoals fundering, vloeren, kolommen en wanden.