Handhaving

Wat u moet weten

  • Voor handhaving van de regels op vergunningenaanvragen wordt er gelet op veiligheid, rechtszekerheid en rechtgelijkheid.
  • De Handhavingsnota samengevat:
    • Uitgangspunt is dat altijd tegen alle geconstateerde overtredingen wordt opgetreden.
    • Hoe en wanneer er wordt opgetreden is afhankelijk van de aard van de overtreding, de beschikbare tijd, menskracht en middelen.
    • Hoogste prioriteit hebben de zaken waarbij veiligheid/volksgezondheid in het geding is of waarbij het niet optreden kan leiden tot een situatie die niet teruggedraaid kan worden.
  • Voor de handhaving werken gemeentelijke ambtenaren en andere (overheids)instanties samen. Ook de inwoners worden bij de samenwerking betrokken.
  • Ziet u iets gebeuren wat niet volgens de regels is? Meld dit dan bij de gemeente.