Voorwaarden aanvraag minimaregelingen vanaf 1 juli 2018

Inkomensgrenzen

U komt voor minimaregelingen in aanmerking als uw inkomen niet meer is dan 120% van de huidige bijstandsnorm. Dit zijn richtlijnen. Uw uitkeringsnorm is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Er is een uitzondering:

  1. Voor schuldhulpverlening geldt GEEN inkomensgrens.

Hoeveel is 120% van de huidige bijstandsnorm?

Voor personen tussen 21 en de pensioengerechtigde leeftijd

  • voor een alleenstaande 1.136,08 euro
  • voor een alleenstaande ouder 1.136,08 euro
  • voor gehuwden 1.622,98 euro

Voor personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:

  • voor een alleenstaande 1.278,43 euro
  • voor een alleenstaande ouder 1.278,43 euro
  • voor gehuwden 1.747,82 euro
  • voor gehuwden, waarvan één pensioengerechtigd, 1.747,82 euro

Alle bedragen zijn exclusief vakantietoeslag.

Vermogensgrenzen

Uw vermogen mag niet meer bedragen dan 6.020 euro (voor een alleenstaande) of 12.040 euro (voor een echtpaar of een alleenstaande ouder). Het vermogen in de eigen woning telt ook mee.