Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

Scroll naar

Minderjarige MBO-ers die een beroepsopleiding of een beroepsopleidende leerweg volgen en waarvan de ouders vanwege hun financiële situatie niet in staat zijn de leermiddelen te betalen kunnen in aanmerking komen

De regeling is loopt tot 1 augustus 2018.

 

Voorwaarden

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen bij de school terecht voor meer informatie over aanvraagprocedure en voorwaarden.

De tijdelijke regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2016, nr. MBO/1051808. staat op Overheid.nl bij wet en regelgeving.