Verordening culturele en sportieve activiteiten

Scroll naar

Wat u moet weten

 • Heeft u een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm? Dan kunt u subsidie voor culturele en sportieve activiteiten aanvragen. In 2018 kunt u per gezinslid 355 euro ontvangen. Deze subsidie geldt zowel voor kinderen als volwassenen.
 • Aan het aanvragen van een subjectsubsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  • Het gezinsinkomen moet lager of gelijk zijn aan 120% van de geldende bijstandsnorm.
  • Het vermogen van de aanvrager (indien van toepassing) partner mag 3 maanden voorafgaande aan de aanvraag niet hoger zijn dan de vermogensgrenzen.
  • De aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn.
  • Een ouder of voogd kan voor een inwonende minderjarige subsidie aanvragen.
  • Een subsidieaanvraag moet voorzien worden van bewijsstukken.

Aanvraag

Voor de aanvraag heeft u de volgende bewijsstukken nodig:

 • Loon- of uitkeringsspecificatie
 • Bewijsstuk betreffende de gekozen activiteit
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden/ bewijsstukken betreffende het vermogen