Regeling Meerkosten voor chronisch zieken

Scroll naar

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? En heeft u hoge kosten als gevolg van bijvoorbeeld medicijngebruik, artsenbezoek (reiskosten) en kosten voor (fysio)therapiebehandelingen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de regeling Meerkosten voor chronisch zieken. Dit is een bedrag waarmee u de extra kosten kunt compenseren die u heeft door uw chronische ziekte.

  • De regeling keert een jaarlijks bedrag uit van € 350.
  • Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer een aanvraag doen.

Stuur uw aanvraag op tijd in, want er geldt een termijn waar binnen u de aanvraag moet doen. U kunt de aanvraag voor het jaar 2018 doen in de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019.

Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U bent ingeschreven in de gemeente Geldermalsen
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of verblijft rechtmatig in Nederland
  • Uw inkomen (exclusief vakantietoeslag) mag (samen met het inkomen van uw eventuele partner) niet meer bedragen dan 120% van de geldende bijstandsnorm.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook ouders een aanvraag indienen voor hun kind die jonger dan 18 jaar is en een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen heeft.

Aanvraag

U kunt ook een papieren versie aanvragen bij het Klantencontactcentrum (0345) 58 66 11.