Jeugdfondsen sport en cultuur

De gemeente wil dat alle kinderen kunnen sporten, hun zwemdiploma A kunnen halen en kunst- en cultuurlessen (zoals dans- en muziekles) kunnen volgen. Uit deze 3 fondsen betaalt de gemeente bijvoorbeeld contributie bij een vereniging, sportkleding, een muziekinstrument of andere materialen.

Bijdragen

  • De bijdrage uit het Jeugdsportfonds is maximaal 225 euro
  • De bijdrage uit het Jeugdcultuurfonds is maximaal 425 euro
  • De bijdrage uit het Jeugdzwemfonds is maximaal 565 euro

Voorwaarden

  • Het gezinsinkomen moet lager of gelijk zijn aan 120% van de geldende bijstandsnorm
  • Het Jeugdcultuurfonds is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar
  • Het Jeugdzwemfonds voor kinderen van 6 t/m 17 jaar

Bijzonderheden

Ouders kunnen terecht bij Stijn Brokx van Welzijn West Betuwe. Hij is het lokale aanspreekpunt voor informatie over de 3 fondsen. Mail of bel Stijn:: sbrokx@welzijnwestbetuwe.nl of 06-23322831

 

Aanvraag

U kunt als ouder niet zelf een aanvraag indienen bij de jeugdfondsen. U kunt wel een intermediair benaderen als u denkt dat uw kind in aanmerking komt.

Een intermediair is bijvoorbeeld een leerkracht van school, een gezinsvoogd, een (school)arts, een jeugdwerker of een (jeugd)hulpverlener.

samen voor alle kinderen