Andere regelingen

Stichting Leergeld

U kunt een beroep op Stichting Leergeld doen als:

 • u voor uw kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunt betalen. Ook voor het aanschaffen van een fiets of refurbished laptop
 • u een inkomen heeft lager dan 120% van de bijstandsnorm.

Ga voor meer informatie en het aanvragen naar www.leergeld.nl

Belastingdienst Toeslagen

Heeft u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan krijgt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten van de Belastingdienst. Zo'n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen:

 • zorgtoeslag: een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering
 • kindgebonden budget: een bijdrage in de kosten van uw kinderen
 • huurtoeslag: een bijdrage in uw huurkosten
 • kinderopvangtoeslag: een bijdrage in de kosten van kinderopvang

Ga voor meer informatie en het aanvragen naar www.toeslagen.nl

DUO

DUO is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. U kunt bij DUO o.a. terecht voor:

Ga voor meer informatie en het aanvragen naar www.duo.nl

Individuele studietoeslag

Bij Werkzaak Rivierenland kunnen studenten een individueel studietoeslag aanvragen. Dit is een bedrag van 238 euro per maand. De voorwaarden:

 • Je bent 18 jaar op ouder
 • Je hebt recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • Je hebt geen eigen vermogen
 • Het is vastgesteld dat je door je beperking niet het wettelijk minimumloon kunt verdienen
 • Je hebt wel ondanks je beperking mogelijkheden tot arbeidsparticipatie en hebt daarom geen recht op een wajong regeling

Kijk op www.werkzaakrivierenland.nl voor contactinformatie