Gebruik luchtruim

Scroll naar

Wat u moet weten

Gemotoriseerd luchtvaartuig

  • Wilt u als bedrijf of als particulier met een luchtvaartuig (bijvoorbeeld een helikopter of micro light aeroplane (MLA)) gebruik maken van een terrein dat niet bestemd is voor luchtvaart dan heeft u een TUG-ontheffing (= tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ontheffing Luchtvaart) op grond van de Wet Luchtvaart nodig.
  • De aanvraag om ontheffing wordt behandeld door de provincie Gelderland. 
  • De provincie vraagt eerst een schriftelijk bewijs van afstemming met de plaatselijke burgemeester. Vraag de toestemming aan via e-mail (info@geldermalsen.nl)

Locatiegebonden ontheffing?

  • Als u een locatiegebonden ontheffing aanvraagt dan vraagt de provincie u daarbij een brief te voegen waarin de burgemeester aangeeft geen bezwaar te hebben tegen het afgeven van deze ontheffing door de provincie.
  • U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.
  • Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Luchtballon

  • Voor het eenmalig laten opstijgen van een luchtballon op een bepaalde locatie geeft de gemeente toestemming. Dit noemen we een verklaring van geen bezwaar.
  • U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.
  • Mocht het opstijgen in verband met de weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan heeft de aanvrager eenmaal de mogelijkheid om het opstijgen te laten plaatsvinden op een andere dag. 

Kosten

  • De kosten voor de toestemming om een luchtballon op te laten stijgen, bedragen 37,80 euro.

Aanvraag

De provincie vraagt eerst een schriftelijk bewijs van afstemming met de plaatselijke burgemeester. Vraag de toestemming aan via e-mail (info@geldermalsen.nl)