Watervergunning

Scroll naar

Wat u moet weten

 • Voorbeelden van activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is:
  • het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater
  • het onttrekken van grondwater
  • het dempen van een sloot
 • Veel activiteiten vallen onder algemene regels. Dan is vaak geen watervergunning nodig. U hoeft dan alleen een melding te doen. Een voorbeeld is het lozen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel.
 • Het is verstandig om, voordat u de watervergunning aanvraagt, te overleggen met Waterschap Rivierenland.
 • De watervergunning gaat niet over leidingwater.
 • Meer informatie over de watervergunning op het Ondernemersplein.

Aanvraag

Een watervergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket Online (OLO).