Ventvergunning

Wat u moet weten

  • Voor venten heeft u geen vergunning nodig.
  • Het is verboden te venten op zondagen en op maandag tot en met zaterdag voor 06.00 uur en na 22.00 uur.
  • De venter mag geen standplaats innemen, maar moet in beweging blijven.
  • Het aanbieden vindt steeds plaats vanaf een andere locatie.
  • Het is verboden te venten indien daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.