Standplaatsen en weekmarkt

Scroll naar

Wat u moet weten

Standplaats (niet op de weekmarkt)

 • U heeft een standplaatsvergunning nodig als u aan de openbare weg (tijdelijk) een standplaats inneemt om goederen te koop aan te bieden, te verstrekken dan wel diensten aan te bieden.
 • Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.
 • U heeft ook een standplaatsvergunning nodig indien u een informatiestand/kraam wilt plaatsen.
 • U heeft géén vergunning nodig voor een fruitstalletje of een ander soort verkoopkraam op uw eigen erf/ weiland.
 • Houdt u rekening met onder andere de volgende voorwaarden:
  • maximale oppervlakte 30m² inclusief ruimte voor klanten
  • zitplaatsen, losse reclameborden en geluidsinstallaties zijn niet toegestaan

Weekmarkt

Als er een plaats op de weekmarkt vrij komt dan adverteert de gemeente Geldermalsen in het vlakblad “De Koopman”. Dit is een uitgave van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Voor een standplaats op de weekmarkt kunt u alleen reageren op een actuele advertentie.

 

Aanvraag

U vraagt de vergunning aan met het aanvraagformulier. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • Welke goederen of diensten u verkoopt
 • Uw inschrijvingsnummer bij Kamer van de Koophandel
 • Op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
 • Op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Het is verstandig om eerst contact op te nemen met de gemeente om na te gaan welke locaties vrij zijn.