Incidentele festiviteit

Scroll naar

Wat u moet weten

  • Vertegenwoordigt u een horeca-inrichting, (sport)vereniging of recreatie-inrichting en organiseert u een festiviteit in uw pand? Dan moet u dit melden. Dit heet “kennisgeving incidentele festiviteit”.
  • Dit houdt in dat u zich dan niet hoeft te houden aan de normaal geldende geluidsvoorschriften. U kunt hierbij denken aan het optreden van een band.
  • U mag 12 keer per jaar incidentele festiviteiten organiseren.
  • De festiviteit en dus ook het geluid mogen alleen binnen plaatsvinden.
  • Tijdens een festiviteit dient u ramen en deuren gesloten te houden.
  • U dient er rekening mee te houden dat na 00:00 uur de reguliere geluidseisen van het Activiteitenbesluit weer gelden.
  • Een kennisgeving moet u minimaal 4 weken voor de festiviteit doen.
  • De burgemeester kan de incidentele festiviteit verbieden wanneer naar haar oordeel de woon- en leefsituatie op ontoelaatbare wijze wordt beinvloed. U wordt daar zo snel mogelijk over geïnformeerd.
  • Wilt u een festiviteit buiten organiseren? Dan heeft u misschien een evenementenvergunning nodig.
  • Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.