Gebruik luchtruim

Wat u moet weten

Gemotoriseerd luchtvaartuig

  • Wilt u als bedrijf of als particulier met een luchtvaartuig (bijvoorbeeld een helikopter of micro light aeroplane (MLA)) gebruik maken van een terrein dat niet bestemd is voor luchtvaart dan heeft u een TUG-ontheffing (= tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ontheffing Luchtvaart) op grond van de Wet Luchtvaart nodig.
  • De aanvraag om ontheffing wordt behandeld door de provincie Gelderland. 

Drones

  • Voordat u een drone op laat stijgen is het belangrijk dat u weet welke regels er zijn. Voor particulier gebruik gelden andere regels dan voor zakelijk gebruik.
  • Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone.

Luchtballon

  • Voor het eenmalig laten opstijgen van een luchtballon op een bepaalde locatie geeft de gemeente toestemming. Dit noemen we een verklaring van geen bezwaar.
  • Mocht het opstijgen in verband met de weersomstandigheden niet door kunnen gaan, dan heeft de aanvrager eenmaal de mogelijkheid om het opstijgen te laten plaatsvinden op een andere dag. 

Kosten

  • De toestemming om een luchtballon op te laten stijgen, kost 37,80 euro

Aanvraag

Gebruik het online formulier voor de aanvraag van toestemming voor het eenmalig op laten stijgen van een luchtballon.