Boomkapvergunning

Scroll naar

Wat u moet weten

Een kapvergunning is alleen nog nodig voor bomen die opgenomen zijn op de lijst Bomen met bijzondere waarde (pdf).

De lijst bevat zowel bomen van particulieren als bomen van de gemeente. In februari 2012 ontvangen eigenaren van een of meer bomen op deze lijst hierover een brief.

Alle grote bomen in de gemeente zijn geïnventariseerd en beoordeeld op een aantal punten van criteria:

 • A. Bomen met een stamdiameter van minimaal 40-50 cm;
 • B. Bomen zijnde van een duurzame soort (esdoorn, beuk, eik, kastanje, linde, noot, es etc.);
 • C. Goede vitaliteit;
 • D. Boom is voor minimaal 50% zichtbaar vanaf de openbare weg. 

Overige criteria zijn:

 1. Cultuurhistorische waarde
 2. Omvang, leeftijd of aantal
 3. Landschappelijke waarde
 4. Ecologische waarde
 5. Dorps-/stadsbeeld
 6. Dendrologische waarde
 7. Registratie Bomenstichting / herdenkingboom / hoofdstructuur / solitair
 8. Bomen waarvoor in het verleden kapvergunning is geweigerd.

Alle bomen op de lijst voldoen aan criteria A t/m D, plus minimaal 1 van de criteria 1 t/m 6 of aan 7 of 8.

Denkt u dat u een boom heeft die ook op de lijst Bomen met bijzondere waarde (pdf) thuis hoort, bel dan met de gemeente (0345) 58 66 11.

Kosten

 • € 24,85

Aanvraag