Loterij, kleine kansspelactiviteiten en speelautomaten

Scroll naar

Wat u moet weten

Kansspelactiviteit

 • Onder kleine kansspelactiviteiten verstaan we spellen als bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur.
 • Geef minimaal twee weken van tevoren aan de gemeente de tijd en datum door.
 • De organisatie die de activiteiten organiseer moet minimaal 3 jaar bestaan.
 • Het doel van de organisatie mag niet het organiseren van kansspelactiviteiten zijn.
 • Het prijzenpakket mag een maximale waarde hebben van € 400 per spelronde en € 1.550 per bijeenkomst.
 • Als u niet aan de gestelde regels houdt, kan de gemeente de bijeenkomst verbieden.

Loterij

 • Het is verboden om een loterij te organiseren zonder vergunning.
 • Minstens de helft van de opbrengsten moet aan een doel besteed worden van algemeen nut.
 • De prijzen of premies mogen niet hoger zijn dan € 4.500.
 • Zijn de prijzen of premies hoger dan € 4.500 dan moet er een vergunning aangevraagd worden bij de Kansspelautoriteit.
 • Een loterijvergunning wordt alleen verleend aan een vereniging, stichting of instelling.

Speelautomaten

 • Voor het hebben van een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, moet u een aanwezigheidsvergunning aanvragen bij de gemeente.
 • U heeft een geldige drank- en horecavergunning nodig.
 • Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.
 • Hoogdrempelige inrichtingen zoals cafés, bars en nachtclubs mogen maximaal 3 speelautomaten hebben staan. Waarvan maximaal 2 kansspelautomaten.
 • Laagdrempelige inrichtingen zoals snackbars, kantines en restaurants mogen maximaal 3 behendigheidsautomaten hebben staan.

Kosten

 • Melden kansspelactiviteit: gratis
 • Loterijvergunning: 34,90 euro
 • Aanwezigheidsvergunning voor 3 jaar voor één kansspelautomaat:  56,50 euro
 • Aanwezigheidsvergunning voor een tweede of derde kansspelautomaat  34,00 euro

 

Aanvraag

Voor het melden van een kansspelactiviteit heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Soort kansspel
 • Doel van de opbrengst
 • Aantal deelnemers
 • Hoogte van het prijzengeld
 • Geldwaarde van de hoogste prijs
 • Datum, plaats en tijdstip

Voor het aanvragen van een loterijvergunning heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Locatie
 • Datum
 • Doel opbrengsten
 • Aantal loten
 • Waarde prijzengeld
 • Geldwaarde hoogste prijs.

Voor het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Type automaat
 • Serienummer
 • Gegevens exploitant van de kansspelautomaten
 • Uw naam
 • Locatie