Drank- en horecavergunning

Wat u moet weten

 • Een ondernemer met een horecabedrijf, kantine of slijterij moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te mogen verkopen.
 • Ook verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen in hun buurthuis of kantine, moeten een drank- en horecavergunning hebben.
 • Als de ondernemingsvorm verandert of als de zaak van binnen verbouwd wordt, moet er opnieuw een vergunning worden aangevraagd.
 • Als u zich niet aan de regels houdt, kan de gemeente een boete opleggen, uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken of uw vergunning helemaal intrekken.
 • Een nieuwe leidinggevende moet gemeld worden bij de gemeente via bovenstaand formulier.
 • Aanvragen van een horecabedrijf of slijterij worden door gemeente binnen 8 weken in behandeling genomen. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.
 • Aanvragen van een buurthuis of kantine worden door de gemeente binnen 6 maanden in behandeling genomen.
 • Een tijdelijke vergunning om alcohol te mogen schenken tijdens een evenement is ook mogelijk. Lees meer hierover bij Tijdelijke alcohol schenken.
 • Een leidinggevende is minimaal 21 jaar.
 • Lees voor meer informatie de Horecaverordening 2013.

Kosten

 • Vergunning: 208 euro
 • Wijziging vergunning (wijziging inrichting of leidinggevende): 82,05 euro

Bijzonderheden

Bibob-onderzoek

Als u als horecaondernemer een drank- en horecavergunning (Drank- en Horecawet) of een APV-exploitatievergunning aanvraagt, kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Wet Bibob betekent: wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Als de gemeente vermoedt dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning op grond van de wet Bibob worden geweigerd of ingetrokken. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van het ministerie Justitie en Veiligheid. Hier kunt ook het Bibob-vragenformulier bekijken.

 

Vragenformulier

Als de gemeente het onderzoek gaat doen, moet u het Bibob-vragenformulier invullen dat u van ons ontvangt. Wij bekijken het ingevulde vragenformulier, de bijgevoegde bijlagen en open bronnen zoals de Kamer van Koophandel of het Kadaster. Zo willen we inzicht krijgen in alle personen die bij de onderneming zijn betrokken. En ook een volledig beeld krijgen van de omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden en de zeggenschap hierover.

Geeft u de gevraagde informatie niet? Dan kunnen we het Bibob-onderzoek stoppen. U krijgt eerst de gelegenheid om eventuele ontbrekende informatie alsnog te geven. Weigert u dit te doen? Dan kan dat een reden zijn voor de gemeente om de aanvraag om vergunning buiten behandeling te stellen.

 

Landelijk Bureau Bibob

Als wij na ons onderzoek twijfels hebben, kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een advies uit te brengen. Het Landelijk Bureau Bibob valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als wij advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob krijgt u hierover bericht.

Aanvraag

U heeft de volgende gegevens nodig bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning:

 • Geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevende(n).
 • Bijlage bij aanvraagformulier model A: Verklaring leidinggevende werkzaam in de inrichting
 • Arbeidsovereenkomst(en) leidingevende(n) in loondienst
 • Document (huurovereenkomst/koopovereenkomst) waaruit blijkt dat de houder gerechtigd is om over de ruimte te beschikken.
 • Plattegrond van de horeca-inrichting (inclusief terras) waarop tevens de oppervlakte en hoogte (binnen) van de inrichting en de aanwezige ruimten (o.a. toilet) staan aangegeven.
 • Gegevens mechanische ventilatie (niet nodig bij slijtersbedrijf)

Bij de vergunning hoort een aanhangsel waarop de leidinggevenden staan. Hiervoor moet u doorgeven:

 • De persoonsgegevens van de leidinggevende
 • Een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende

Aanvraagformulieren

Gebruik het volgende formulier voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning voor uw slijters- of horecabedrijf:

Gaat het om een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een paracommerciële rechtspersoon (meestal een stichting of vereniging)? Gebruik dan het volgende formulier:

WIl u een wijziging in het personeel doorgeven gebruik dan één van onderstaande formulieren:

Vul het formulier volledig in en stuur dit, inclusief bijlagen, naar

Of print het formulier uit, vul het volledig in en stuur het naar

 • Gemeente Geldermalsen
 • Postbus 112
 • 4190 CC Geldermalsen

Of bel (0345) 58 66 11 voor meer informatie